Taekwondo natjecanja – tehnika

Rubrike: Zanimljivosti

Taekwondo natjecanja – tehnika

Predstavljamo tehničku disciplinu: natjecanje u formama

Po pravilima Svjetske Taekwondo Federacije (WTF) – a po preporuci korejske organizacije Kukkiwon koja skrbi o razvoju taekwondoa – natjecanja u taekwondou održavaju se u dvije od četiri taekwondo “discipline”:

  • slobodna sportska borba punim kontaktom (kyorugi)
  • forme su prikaz tehnike zadanim elementima protiv zamišljenog protivnika (poomsae)
  • demonstracija samoobrane (hosinsul)
  • lomljene (kyokpa)

Forme

Uobičajen je i korejski naziv poomsae – u romaniziranom obliku često se piše i poomse ili pumsae, a koriste se i termini hyeong ili teul – što u prijevodu znači ‘oblik’ ili ‘uzorak’.

Forma je simulacija borbe sa zamišljenim protivnikom ili protivnicima, a sastoji se od točno zadanih elemenata blokada i udaraca, njihovog redoslijeda i smjera kretanja.

Poomsae filozofija potječe iz kineskog duhovnog spisa I-Ching (Knjiga mjene) koja sustavno objašnjava načela i kombinacije sjedinjenja suprotnosti našeg bipolarnog svemira. Jedinstvo suprotnosti daje cjelovitost, što se na kineskom naziva Taich’i, a na korejskom Tae-geuk.
Kukkiwon je razradio sustav Tae-geuk formi, učenjem i prakticiranjem kojih vježbač ne samo što usavršava tehnike udaraca i blokada, već ima priliku upoznati svoje unutranje sadržaje, razviti i osnažiti vlastitu životnu silu (chi ili ki), ovladati elementima…

U taekwondou (prema Kukkiwonu) postoje učeničke forme (8 Taegeuk formi) i majstorske forme (9 Yudanja formi). Neki klubovi još podučavaju forme Palgwae, ali one se ne izvode na natjecanjima.

Same forme objasnit ćemo u drugom članku, ovdje ćemo se fokusirati na natjecanja u izvođenju formi.

Postoje individualna natjecanja, te natjecanja za usklađeni par (muško/ženski) i usklađeni tim (3 natjecatelja istog spola).

Prostor za izvođenje formi je kvadrat 10 x 10 m (minimalno 8 x 8 m) s označenom početnom pozicijom u sredini prostora.

 OPREMA NATJECATELJA

Forme se izvode u čisto bijelom doboku, natjecatelj na sebi ima još isključivo pojas koji odgovara njegovom zvanju. Izgled natjecatelja je vrlo važan: čist, uredan, jednostavan i dostojanstven – pojas treba biti odgovarajuće duljine, a modni ‘dodaci’ nisu dopušteni.

 BODOVANJE

Izvođenje forme ocjenjuju suci (uobičajeno je 5 sudaca) i to na način da najveću moguću ocjenu (10) umanjuju za uočene nedostatke u izvođenju. Posebno se ocjenjuju preciznost tehnike (max. ocjena 5) i dojam izvedbe (max. ocjena 5).
Tako svaki sudac daje dvije ocjene koje ne moraju biti cijeli broj, već mogu biti izražene i u desetinkama (jedna decimala).
Ocjene se dodjeljuju nakon izvođenja forme.
Za vježbača se zatim izračuna srednja ocjena preciznosti tehnike i srednja ocjena dojma izvedbe (uobičajeno je da se najveća i najniža ocjena odbace).
Zbroj srednjih ocjena preciznosti tehnike i dojma izvedbe daje konačnu ocjenu.

Primjer:
——— ocjene sudaca
tehnika 4.8 4.7 4.6 4.7 4.4 prosjek bez extrema = 4.67
dojam 4.5 4.2 4.3 4.4 4.5 prosjek bez extrema = 4.40
ukupna ocjena = 4.67 + 4.40 = 9.07

Precizna tehnika podrazumijeva da je u svakom trenutku izvođenja natjecatelj bio u ispravnom stavu (velika pozornost daje se položaju tijela, ravnoteži, zategnutosti ekstremiteta i sl.), da su blokade i udarci izvedeni u zadanom slijedu, ispravno, na odgovarajuću visinu i položaj u odnosu na tijelo/glavu izvođača…

Na dojam izvedbe utječu ritam, brzina i harmoničnost izvođenja, čvrstoća (snaga) u blokovima i udarcima, te sveukupna pojavnost izvođača (držanje, izraz lica, ponašanje…).

 

TIJEK NADMETANJA

Uobičajeno se natjecanja održavaju u 3 (za mlađe kadete 2) ‘kruga’. Krugovi su kvalifikacijski, pa u završni (finalni) krug ulaze natjecatelji s najboljim ocjenama (na domaćim natjecanjima uobičajeno je 5 najboljih natjecatelja).

Natjecatelji pristupaju ‘borilištu’ (odnosno tatamiju – prostoru za izvođenje formi) u pratnji trenera i sjedaju na predviđenu klupicu (uobičajeno u redoslijedu izvođenja, a koji je određen slučajnim odabirom). Na poziv glavnog suca prozvani natjecatelj stupa u prostor za izvođenje i dalje slijedi upute glavnog suca: zauzima stav ‘pozor’, pozdravlja suce-ocjenjivače, zauzima stav ‘spreman’, te započinje izvođenje forme. Po završetku izvođenja, u konačnom stavu čeka i završnu naredbu glavnog suca nakon koje je izvođenje forme završeno. Natjecatelj tada pozdravlja suce i odlazi s borilišta, a suci dodijeljuju ocijene. Ocijene se prikazuju na semaforu. Tada glavni sudac proziva slijedećeg natjecatelja.

Po završetku kruga na semaforu se prikazuje poredak natjecatelja i prozivaju se natjecatelji za slijedeći/završni krug. Ostali natjecatelji se udaljuju.

Pobjednik je natjecatelj koji je u završnom krugu dobio najveću ocijenu. Uz zlatno i srebrno odličje uobičajeno se dodijeljuju i dva brončana: za tzv. ‘prvo treće’ (odnosno treće) i ‘drugo treće’ (zapravo četvrto) mjesto u konačnom plasmanu.

RAVNOPRAVNOST NATJECATELJA

Natjecatelji su podjeljeni u dobne (seniori, juniori, kadeti i mlađi kadeti) i spolne skupine (muškarci i žene), te razine taekwondo zvanja.

Natjecanju u formama mogu pristupiti već i nositelji žutog pojasa (8.geup) ako su (mlađi)kadeti ili juniori, odnosno plavog (4.geup) ako su seniori.

Izbor formi za natjecanje određuje se za svaku kategoriju prikladno razini zvanja, pa niži učenički pojasi (žuti i zeleni) obično izvode Taegeuk forme 1-3, viši učenički pojasi (plavi i crveni) izvode Taegeuk forme 4-8, a crni pojasi izvode Taegeuk 6-8 i majstorske forme.
Uobičajeno je da se u svakom slijedećem i završnom krugu izvodi zahtjevnija (viša) forma.

TKDpoomsae-1

 

Odlomci iz pravilnika Hrvatskog Taekwondo Saveza za natjecanje u formama:

KATEGORIJE

U pojedinačnim natjecanjima muškarci i žene nastupaju odvojeno. Propisanu dob natjecatelji moraju navršiti u godini natjecanja. Sljedeće kategorije se primjenjuju:

(MLAĐI) KADETI/KADETKINJE

KA-1 Kadeti-mlađi 7-10 godina, 8.-5.geup
KB-1 Kadetkinje-mlađe 7-10 godina, 8.-5.geup
KA-2 Kadeti-mlađi 7-10 godina, 4.-1.geup
KB-2 Kadetkinje-mlađe 7-10 godina, 4.-1.geup

KA-3 Kadeti-stariji 11-13 godina, 8.-5.geup
KB-3 Kadetkinje-starije 11-13 godina, 8.-5.geup
KA-4 Kadeti-stariji 11-13 godina, 4.-1.geup
KB-4 Kadetkinje-starije 11-13 godina, 4.-1.geup

MAJSTORI
KA-5 Kadeti 7-13 godina, 1.-3.Poom
KB-5 Kadetkinje 7-13 godina, 1.-3.Poom

JUNIORI/JUNIORKE

JA-1 Juniori 14-18 godina, 8.-5.geup
JB-1 Juniorke 14-18 godina, 8.-5.geup
JA-2 Juniori 14-18 godina, 4.-1.geup
JB-2 Juniorke 14-18 godina, 4.-1.geup

MAJSTORI
JA-3 Juniori 14-18 godina, 1.Dan i više
JB-3 Juniorke 14-18 godina, 1.Dan i više

SENIORI/SENIORKE

SA-1 Seniori 19+ godina, 4.-1.geup
SB-1 Seniorke 19+ godina, 4.-1.geup

MAJSTORI
SA-2 Seniori 19-30 godina, 1.Dan i više
SB-2 Seniorke 19-30 godina, 1.Dan i više
SA-3 Seniori 31-40 godina, 1.Dan i više
SB-3 Seniorke 31-40 godina, 1.Dan i više
SA-4 Seniori 41+ godina, 1.Dan i više
SB-4 Seniorke 41+ godina, 1.Dan i više

TIMOVI I PAROVI

T-A Usklađeni tim-muški 14+ godina, 4.geup i više
T-B Usklađeni tim-ženske 14+ godina, 4.geup i više

D Usklađeni par 14+ godina, 4.geup i više

OBVEZNE FORME ZA ODREĐENE KATEGORIJE

Kategorija Stupanj Prvi krug Drugi i završni krug
KA-1, KB-1, KA-3, KB-3, JA-1, JB-1 8.-5. geup Taegeuk 1, 2, 3 jang Taegeuk 1, 2, 3 jang
KA-2, KB-2, KA-4, KB-4,
JA-2, JB-2, SA-1, SB-1
4.-1. geup Taegeuk 4, 5, 6 jang Taegeuk 6, 7, 8 jang
KA-5, KB-5, JA-3, JB-3 1. poom/dan i više Taegeuk 4, 5, 6, 7 jang Taegeuk 8 jang, Koryo,
Keumgang, Taebaek
SA-2, SB-2, SA-3, SB-3 1. dan i više Taegeuk 6, 7, 8 jang,
Koryo
Keumgang, Taebaek
Pyongwon, Sipjin
SA-4, SB-4 1. dan i više Taegeuk 8 jang, Koryo,
Keumgang, Taebaek
Pyongwon, Sipjin
Jitae, Chonkwon
T-A, T-B, D 4. geup i više Taegeuk 6, 7, 8 jang,
Koryo
Keumgang, Taebaek
Pyongwon, Sipjin

SUĐENJE

Preciznost tehnike
Preciznost prikazane tehnike ocjenjuje se prvom danom ocjenom. Prate se zasebno četiri temeljna elementa: udarci šakom (jireugi), blokade (makki), udarci nogom (chagi) i stavovi (seogi).

Opći dojam izvedbe
Opći dojam izvedbe ocjenjuje se drugom danom ocjenom. Prate se osobito: povezanost kretnji, raspodjela snage i čvrstoća, disanje, kihap, te odlučnost, odnosno borbeni duh. Svaka tehnika i njihov međusobni odnos moraju biti jasno prepoznatljivi, a izvedba uvjerljiva, živa i vjerodostojna. U slučaju nastupa usklađenog para ili tima, dodatno će se pratiti i usklađenost, odnosno ujednačenost izvedbe.
Pri ocjenjivanju općeg dojma izvedbe za ravnanje neka posluži sljedeća ljestvica:

0,0-2,0 boda = Loš nastup: miješanje dviju formi, ubacivanje nepoznatih elemenata, pad pri ponavljanju, odustajanje od izvedbe.
2,1-2,5 bodova = Manjkav nastup: bez osjećaja za ritam, slaba koncentracija, vrlo neuvjerljiva i jadna izvedba.
2,6-3,0 bodova = Osrednji nastup: nedovoljan osjećaj za ritam, nastup trom, bez snage, slaba koncentracija. Izvedba neuvjerljiva.
3,1-3,5 bodova = Zadovoljavajući nastup: dobar osjećaj za ritam, dovoljna snaga, dinamika i koncentracija. Izvedba nevjerodostojna.
3,6-4,0 bodova = Dobar nastup: tekuća izvedba, dobra snaga, dinamika i koncentracija. Izvedba živa.
4,1-4,5 bodova = Vrlo dobar nastup: vrlo tekuća izvedba. Snaga, dinamika i koncentracija su vrlo dobri. Izvedba vjerodostojna.
4,6-5,0 bodova = Odličan nastup: vrlo tekuća izvedba. Nadmoćni prikaz snage, odlična dinamika, jako dobra koncentracija. Izvedba jako uvjerljiva.

Odbijanje bodova
Suci moraju uračunati moguće bodovne odbitke prije pokazivanja svojih ocjena. Tijekom izvođenja forme, suci na posebnim listićima bilježe uočene pogreške po učestalosti i vrsti, te po svršetku izvedbe odbijaju zabilježene negativne bodove od početne najveće ocjene. Drugi razlozi za smanjenje će se na sličan način uračunati. U načelu se odbitci računaju kako slijedi:

Za ocjenu preciznosti tehnike:
mala pogreška: -0,1 bod
velika pogreška: -0,5 bodova

Za ocjenu dojma izvedbe:
posrtanje ili pad: -0,5 bodova
ponavljanje: -0,5 bodova
prekoračenje odredišnih zona: -0,5 bodova
za svaku neusklađenost tima: -0,5 bodova

Pristup drugom i završnom krugu
U prvom krugu svi natjecatelji izvode svoju obveznu formu. Drugi krug natjecanja biti će dostupan za barem 50% natjecatelja i to onima s višim ocjenama, osim u slučaju ako ih je manje od 8 u početnom krugu. Ako natjecatelji na prijelazu kvote imaju jednake ocjene, svi imaju pristup drugom krugu. Završni krug će biti dostupan za osam (8) natjecatelja s najvišim ocjenama. U slučaju dvokružnog natjecanja, nakon prvog kruga slijedi završni, tj. treći krug (preskače se drugi krug).

Izjednačenje
U slučaju izjednačenja u drugom ili završnom krugu, prevagu će donijeti zbroj svih danih ocjena za nastup dotičnih natjecatelja u tim krugovima. Ako izjednačenje i dalje postoji, prevagu će, pak, na isti način donijeti zbroj svih danih ocjena iz prethodnog kruga i tako dalje. Samo ako izjednačenje ostane i nakon svih mogućih rekalkulacija, redoslijed će se odrediti presudnom izvedbom (po slobodnom izboru) jedne od već izvedenih formi.

TKDpoomsae-2

Leave a Reply